Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Νομοθετική Εξέλιξη για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταβολή της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού και την ένταξη στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή

“Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας με τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών – Π.Ο.Α.Δ. κ. Μουντάκη Δημήτριο σας επισυνάπτουμε την επιστολή μας την οποία και σας έχουμε κοινοποιήσει από τις 13.5.2020.

Στην συνέχεια σας υποβάλλουμε την άποψη των δύο Φοροτεχνικών της Ομοσπονδίας κ.κ. Λάμπρου Νικολάου και Φακιδάρη Δημητρίου, ως πιθανό τρόπο λύσης του συστημικού προβλήματος που εμποδίζει και την καταβολή της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού ποσού € 800, αλλά και την ένταξη τους στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή σε όλους αυτούς τους Συναδέλφους μας που διατηρούν και δευτερεύοντα ΚΑΔ αλλά με μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

«Όσον αφορά την αναγραφή του ποσού των προμηθειών στον κωδικό 310 του εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (12ου /2019 ή Δ’Τρίμ 2019) με υποχρέωση υποβολής την 31/1/2020 σας γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό σε καμία περίπτωση αφού η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ που εκδίδονται για τους διαμεσολαβούντες από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι η 28/2/2020, και μάλιστα λόγω των γεγονότων του Κορωνιού, αυτές για το έτος 2019 εκδόθηκαν και παρελήφθησαν τουλάχιστον στις αρχές Απριλίου , οπότε ήταν εκτός προθεσμιών υποβολής ακόμα και οι υποβολές τροποποιητικών.

Άρα ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί το πρόβλημα της μη καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και της ένταξης στην επιστρεπτέα προκαταβολή για τους επαγγελματίες του κλάδου των διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση, που εντάσσονται στις διατάξεις του ΦΠΑ λόγο δευτερεύοντος ΚΑΔ, είναι να γίνει ο έλεγχος βάση Κυρίου ΚΑΔ (στην περίπτωση μας 66.22) από τον κωδικό 047 του εντύπου Ε3 έτους 2018 χωρίς να γίνει έλεγχος των υποβληθεισών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, αφού έτσι και αλλιώς δεν εντάσσεται η κύρια δραστηριότητας τους (απαλλαγή περ. ιθ, παρ. 1 Αρθρο 22, Ν.2859/00).»”

Για το Δ.Σ.


Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος

Μαρία Δημητριάδη – Βιλτανιώτη, Γεν. Γραμματέας

Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, μοιραστείτε το εύκολα και γρήγορα !