Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΠΟΑΔ, εκδόθηκε η ΚΥΑ για την αποκατάσταση του συστημικού προβλήματος της μη καταβολής Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 800€, παραθέτουμε άποψη του Φοροτεχνικού της ΠΟΑΔ για την διαδικασία επανυποβολής της αίτησης μέχρι την 17.6.2020 Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπ’αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 σχετικά με την Αποζημίωση … Continue reading Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την Αποζημίωση ειδικού σκοπού