Διάλογος με όλα τα σωματεία χωρίς προαπαιτούμενα

nextdeal-Συνέντευξη Μιχαλόπουλου 2021

Συνέντευξη του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, Προέδρου ΠΟΑΔ στο Λάμπρο Καραγεώργο

«Η ΠΟΑΔ έχει αποστείλει πρόσκληση προς τα άλλα σωματεία-μέλη της ΕΑΔΕ στην οποία συμμετέχει ως Ιδρυτικό μέλος για την έναρξη ενός διαλόγου χωρίς προαπαιτούμενα για τη διερεύνηση της δυνατότητας συνένωσης όλων των συνδικαλιστικών φορέων της διαμεσολάβησης, θέμα το οποίο παραμένει ακόμη ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση πάντως η όποια εξέλιξη θα είναι, όπως ακράδαντα πιστεύω, αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής και συναινετικής διαδικασίας στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστατικών των σωματείων που κύριο στόχο θα έχει τη συσπείρωση και ενδυνάμωση της εκπροσώπησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης». Τα παραπάνω επισημαίνει σε συνέντευξή του στο Nextdeal ο πρόεδρος της ΠΟΑΔ κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, αναφερόμενος στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν λόγω IDD στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η συνέντευξη του κ. Μιχαλόπουλου έχει ως εξής:

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της ΠΟΑΔ αυτή την περίοδο;

«Ένας από τους βασικούς στόχους της ΠΟΑΔ ήταν και παραμένει η ενδυνάμωση της μέσω της εγγραφής σε αυτήν και άλλων ενεργών πρωτοβάθμιων σωματείων της διαμεσολάβησης πανελλαδικά.

Ο στόχος αυτός προχωρεί μέχρι στιγμής με ιδιαίτερη επιτυχία, δεδομένου ότι την τελευταία διετία έχουν εγγραφεί επτά νέα σωματεία που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκλησή μας.

Ένας δεύτερος στόχος που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του είναι η αναβάθμιση της οργανωτικής και λειτουργικής δομής της Ομοσπονδίας με τη δημιουργία ομάδων εργασίας ειδικού σκοπού. Αναφέρομαι στην ομάδα που ασχολείται με τα περιφερειακά προγράμματα ΕΣΠΑ και στην ομάδα που δημιουργήθηκε πρόσφατα με αντικείμενο τα social media και την υποστήριξη του site της ΠΟΑΔ.

Ένας τρίτος στόχος που ολοκληρώθηκε αφορά την ριζική αναβάθμιση της νομικής βοήθειας προς τα μέλη μας και την παροχή νομικής συμβουλής για τα θέματα του κλάδου μας που πετύχαμε με τη σύναψη συμβολαίου νομικής προστασίας με την ΑRAG και την επιπρόσθετη συνεργασία του Δ.Σ. με έγκριτο νομικό, έμπειρο σε θέματα του συνδικαλιστικού νόμου και τις σχέσεις που διέπουν γενικότερα την ΠΟΑΔ με άλλους κλαδικούς και κρατικούς φορείς.

Όλα τα παραπάνω που ανέφερα σχεδιάστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή για να υπηρετήσουν το βασικό σκοπό, όπως αναφέρεται με σαφήνεια στο καταστατικό της ΠΟΑΔ, δηλαδή τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των σωματείων-μελών της, στο πλαίσιο πάντοτε της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου».

Από πολλές πλευρές, αλλά και εξ αντικειμένου (βλέπε IDD), τίθεται το θέμα της αναδιάταξης της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ποια είναι η δική σας θέση;

«Μετά την ενσωμάτωση της οδηγίας ΙDD και την ψήφιση του ν4583 /2018 οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δια- χωρίζονται σε τρεις διακριτές κατηγορίες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων & συντονιστές πρακτόρων). Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται ως γνωστόν η κατηγορία των ασφαλιστικών συμβούλων, οι οποίοι στο σύνολό τους απέκτησαν την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα. Από μόνο του αυτό το νέο δεδομένο θα οδηγήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του καταστατικού αλλά και του διακριτικού τίτλου κάποιων πρωτοβάθμιων σωματείων ή συνδέσμων.

Όλες αυτές οι διαδικασίες όμως λόγω της υγειονομικής κρίσης του Covid και των περιορισμών στις μετακινήσεις και στις συναθροίσεις αναβλήθηκαν προσωρινά. Αυτές οι τροποποιήσεις, όταν θα πραγματοποιηθούν, δεν θα προκαλέσουν απαραίτητα την εκ βάθρων αναδιάταξη της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Εκτιμούμε ότι κάποια από τα πρωτοβάθμια σωματεία /συνδέσμους που θα μετονομαστούν πιθανώς να ενώσουν τις δυνάμεις τους με κάποια άλλα ή πάλι να συνεχίσουν την αυτόνομη πορεία τους, πιθανώς να εγγραφούν και στην ΠΟΑΔ γιατί θα διαπιστώσουν ότι η συμμετοχή τους ως μέλη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, μόνο αμοιβαία οφέλη θα αποφέρει.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η όποια εξέλιξη θα είναι, όπως ακράδαντα πιστεύω, αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής και συναινετικής διαδικασίας, στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστατικών των σωματείων, που κύριο στόχο θα έχει τη συσπείρωση και ενδυνάμωση της εκπροσώπησης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής άλλωστε στα τέλη του προηγούμενου έτους το Δ.Σ. της ΠΟΑΔ έστειλε πρόσκληση προς τα άλλα σωματεία-μέλη της ΕΑΔΕ στην οποία συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος για την έναρξη ενός διαλόγου χωρίς προαπαιτούμενα για τη διερεύνηση της δυνατότητας συνένωσης όλων των συνδικαλιστικών φορέων της διαμεσολάβησης, θέμα το οποίο παραμένει ακόμη ανοιχτό».

Πρέπει να αλλάξει και η ΠΟΑΔ το καταστατικό της για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της IDD;

«Επιπροσθέτως, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και με τις υποδείξεις του νομικού μας συμβούλου στην επόμενη Γενική Συνέλευσή μας που έχει αποφασιστεί να γίνει με φυσική παρουσία των αντιπροσώπων θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές για να είναι το καταστατικό μας πλήρως εναρμονισμένο με τον ισχύοντα συνδικαλιστικό νόμο και τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο χώρο της διαμεσολάβησης».

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός πράκτορας σήμερα;

«Ένα από αυτά σίγουρα είναι ο έντονος ανταγωνισμός από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες online πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων, αρκετές φορές με αντιδεοντολογικές πρακτικές, και παράλληλα ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τα τραπεζικά ιδρύματα, που θέτουν ως προτεραιότητα πλέον την πώληση ασφαλιστικών αντί τραπεζικών προϊόντων κάνοντας κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους έναντι των κοινών μεταξύ μας πελατών-καταναλωτών.

Η οικονομική ασάφεια μετά το πολύμηνο κλείσιμο της αγοράς επίσης είναι σοβαρός παράγοντας ανησυχίας καθώς οδεύουμε αργά και σταδιακά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα για μία επάνοδο στην κανονικότητα, που όμως θα απαιτήσει χρόνο μέχρι να επανέλθει στα προ Covid επίπεδα.

Η αλλαγή στον τρόπο και στον τόπο από όπου πολλοί εργαζόμενοι προσφέρουν ήδη τις υπηρεσίες τους, βλ. τηλεργασία, που αναπροσαρμόζει εκ των πραγμάτων και τους τρόπους προσέγγισης και πώλησης.

Η μετάβαση σε μία νέα ψηφιακή πραγματικότητα αποτελεί μία νέα πρόκληση που, για να υλοποιηθεί, θα είναι απαραίτητη η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η επένδυση σε νέα τεχνολογία».

Ένα ειδικό θέμα είναι οι εκπτώσεις και προσφορές προς τους ασφαλισμένους από ηλεκτρονικά κυρίως κανάλια διανομής. Ποια είναι η θέση σας ως ΠΟΑΔ;

«Κατά περιόδους ο κλάδος μας έχει γίνει μάρτυρας στρεβλών φαινομένων και αντιδεοντολογικών πρακτικών εκ μέρους άλλων καναλιών διανομής και έχει κατ’ επανάληψη διαμαρτυρηθεί και προβεί σε έντονα διαβήματα προς την Εποπτική Αρχή.

Τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία αύξηση των επιχειρήσεων με κύριο τρόπο λειτουργίας τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και πωλήσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων με online και direct διαδικασίες, παρατηρείται το συχνό φαινόμενο κάποιες εξ αυτών αφενός να προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις και ωφελήματα μη προβλεπόμενα από το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν4583/2018) και αφετέρου, αδιαφορώντας για την τήρηση των βασικών κανόνων υποχρεωτικής προσυμβατικής ενημέρωσης, να έχουν καταστρατηγήσει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, προκαλώντας ρωγμές και δημιουργώντας κενά σε ό,τι αφορά τη σωστή κάλυψη των αναγκών και την ουσιώδη εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Στο Δ.Σ. της ΠΟΑΔ παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τα τεκταινόμενα στον τομέα αυτόν μέσω της πληροφόρησης που έχουμε και από τα σωματεία-μέλη μας πανελλαδικά.

Στα μέσα Απριλίου στείλαμε επιστολή καταγγελίας αυτών των παράνομων πρακτικών και για τον αθέμιτο ανταγωνισμό εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τον γ.γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, την ΕΑΕΕ και τη Δ/νση Εποπτείας ιδιωτικής Ασφάλισης και θα επανερχόμαστε σε αυτό το σοβαρό θέμα μέχρι να ανταποκριθούν οι εποπτικές αρχές.

Η ΠΟΑΔ έχει θέσει ως προτεραιότητα την ουσιαστική προάσπιση του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και επιπλέον υποστηρίζει κάθε ενέργεια που ενθαρρύνει τον υγιή ανταγωνισμό και προστατεύει τον καταναλωτή».

Βιογραφικό

Ο Παναγιώτης (Τάκης) Μιχαλόπουλος είναι ασφαλιστικός πράκτορας , πρόεδρος της ΠΟΑΔ και αντιπρόεδρος της ΕΑΔΕ. Ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο, στον οποίο εντάχθηκε το 1983 αρχικά μέσω του agency της Εθνικής Ασφαλιστικής και στη συνέχεια με το δικό του πρακτορείο Γενικών Ασφαλειών. Η διεύρυνση των εργασιών του πρακτορείου τον οδήγησε σε συνεργασίες με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες τόσο στον κλάδο υγείας όσο και στους γενικούς κλάδους.

Έχοντας εντάξει από νωρίς στη ζωή του το ενδιαφέρον για τη συλλογική πρόοδο του κλάδου, συμμετείχε από το 2001 στο Δ.Σ. του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ) εκπροσωπώντας το θεσμό από το 2010 έως το 2019 από τη θέση του προέδρου. Στο πλαίσιο της ενασχόλησης με τα κοινά συμμετείχε στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) από το 2013 έως 2016 ως μέλος, στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος και από τον Απρίλιο του 2018 ανέλαβε τη θέση του προέδρου. Παράλληλα είναι μέλος στο Δ.Σ. της ΕΑΔΕ. Εμμένει στην κοινή τακτική, στην ενιαία αντιμετώπιση και στη συλλογική ανάπτυξη της διαμεσολάβησης.

Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, μοιραστείτε το εύκολα και γρήγορα !