Νίκος Γεώργιος, Β’ Γεν. Γραμματέας ΠΟΑΔ

Νίκος Γεώργιος, Β’ Γεν. Γραμματέας ΠΟΑΔ

Ο Νίκος Γεώργιος έχει καταγωγή από το Λιβαδερό Κοζάνης. Εργάζεται ως Ασφαλιστικός Πράκτορας, είναι ιδιοκτήτης δύο ασφαλιστικών πρακτορείων στην περιοχή της Κοζάνης και συνεργάζεται με πολλές ασφαλιστικές εταιρίες. Έχει κάνει σπουδές στη λογιστική και στα χρηματοοικονομικά και είναι πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, έχει υπάρξει μέλος επιτρόπων, ομάδων εργασίας, πρωτοβουλιών, του δικτύου αγροτικής ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής επιτροπής στις Βρυξέλλες. Αποτελεί μέλος πολλών συλλόγων και φορέων που στόχο έχουν την παροχή βοήθειας και ανάπτυξης. Από τον Φεβρουάριο του 2020 εχει εκλεγεί και έχει επανεκλεγεί το 2022 Πρόεδρος του Ιστορικού Σωματείου Ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Δυτικής Μακεδονίας "Ο Άγιος Χριστόφορος", που Ιδρύθηκε το έτος 1988 στην Κοζάνη και είναι μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ΠΟΑΔ. Τον Ιανουαρίου του 2022 έχει εκλεγεί Γενικός Γραμματέας Β' της ΠΟΑΔ.