Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων της ΠΟΑΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ της ΠΟΑΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Α.Δ. προσκαλεί τους Αντιπροσώπους των Σωματείων – Μελών της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2021.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» (Π.Ο.Α.Δ.), με έδρα την Αθήνα, Κάνιγγος 27, προσκαλεί τους Αντιπροσώπους των Σωματείων – Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μμ στην Αίθουσα Timber IΙ του Porto Palace Hotel & Conference Center , 26ης Οκτωβρίου 65, Νέο Λιμάνι, Θεσσαλονίκη 546 28 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ημερήσια Διάταξη

• Απολογισμός των πεπραγμένων Δ.Σ. για το έτος 2020 και το τρέχον έτος 2021
• Απολογισμός και έγκριση οικονομικών πεπραγμένων για το έτος 2020
• Τροποποίηση Καταστατικού ΠΟΑΔ

Μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο εκδήλωση, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα ολοκληρωθεί με τις Ομιλίες διακεκριμένων καλεσμένων.


ε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00μμ, στον ίδιο τόπο, με καταληκτική ημερομηνία τρίτης Σύγκλησης, χωρίς άλλη διατύπωση το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00μμ στοv ίδιο τόπο. Θα συζητηθούν τα παραπάνω θέματα.

Για το ΔΣ της ΠΟΑΔ
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος

Μαρία Δημητριάδη – Βιλτανιώτη, Γεν. Γραμματέας

Διαβάστε επίσης:


Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, μοιραστείτε το εύκολα και γρήγορα !