Ανανέωση Άδειας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή & Κατάθεση βεβαιώσεων 75 ωρών επαναπιστοποίησης

Επιστολες ΠΟΑΔ

ΠΟΑΔ – Αίτημα χορήγησης χρονικής παράτασης προς τον Υφυπουργό Οικονομικών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στις 16.3.2020 απέστειλε αίτημα προς τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κ. Γεώργιο Ζαββό για την χορήγηση χρονικής παράτασης τακτοποίησης των παρακάτω υποχρεώσεων μας πέραν της προβλεπόμενης μέχρι 31.3.2020 και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα:

Ανανέωση Άδειας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
• Κατάθεση βεβαιώσεων 75 ωρών επαναπιστοποίησης

Μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία του Υφυπουργού κ. Γεωργίου Ζαββού με τον Πρόεδρο της ΠΟΑΔ κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, ενημερωθήκαμε ότι αποφασίσθηκε να δοθεί η σχετική παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης τις αμέσως επόμενες ημέρες για την τακτοποίηση των παραπάνω σοβαρών θεμάτων που εκκρεμούν.


Με εκτίμηση Για το Δ.Σ.


Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος

Μαρία Δημητριάδη – Βιλτανιώτη, Γεν. Γραμματέας

Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, μοιραστείτε το εύκολα και γρήγορα !