Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας