1η Κλαδική Μελέτη για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση_Παρουσίαση Δ. Γαβαλάκη